Паспорт села

ПАСПОРТ

територіальної громади

 Тартацької сільської  ради

 

                                          Станом на 01.01.2016 р.

 

1.Населений пункт с. Тартак та  Анютино  розташований розташований

в південно- західній частині Чечельницького району 

  

2. Відстань до районного центру

- шосейним шляхом   -  1,5  км.

 - залізницею                 ___

3. Територія

Всього  земель с/ ради   3676 , 5  га

в т.ч.: земель державної власності   -1711, 14  га

земель комунальної власності ______га

земель приватної власності   1965, 36  га

Площа населених пунктів   715,2га

в т.ч.: державна власність   220,7 га

комунальної власності ______га

приватна власність  -494,5    га

4. Населення

 

Станом

01.01.2016

Всього, чол.

2125

дітей дошкільного віку

125

дітей шкільного віку

127

громадян пенсійного віку

668

працездатне населення

1068

кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання

94

 

 

 

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади

Всього населених пунктів  2, в них  916   домогосподарств, у тому числі:  

Населений пункт с. Тартак , в ньому:

 

01.01.2016р.

кількість дворів

898

кількість населення

2110

в т.ч.: дітей дошкільного віку

125

дітей шкільного віку

126

громадян пенсійного віку

656

 

 

 2015 рік

Кількість померлих

29

Кількість народжених

13

Населений пункт с. Анютино , в ньому:

 

01.01.2015р.

кількість дворів

18

кількість населення

18

в т.ч.: дітей дошкільного віку

-

дітей шкільного віку

-

громадян пенсійного віку

17

 

 

 2015 рік

Кількість померлих

3

Кількість народжених

-

        6. Місцева рада утворена в  1926  р.

Відстань до найближчої місцевої ради  1,5 км. (Чечельницька  селищна рада  )        

7. Кількість виборців  1555  чол.

            8. Сільський голова :  Демченко  Віктор Володимирович       

                                                                         (П.І.Б.)

число місяць і рік народження  -  29.04.1982 р.н.

службовий телефон   -  2-22-42

освіта  вища

спеціальність за освітою -  вчитель географії

        Суб’єкт висування   -   самовисування

        Обраний з 5 –и кандидатур  26.10.2015 року

        Отримав  49,4 %  голосів виборців

        Обирається   перший  раз

         

 

 

9. Секретар ради – Павлишена Олена Степанівна (П.І.Б.)

число місяць і рік народження  -  08.03.1970 р.

службовий телефон – 2-81-17

освіта  - вища педагогічна

спеціальність за освітою  - вчитель математики та інформатики

Дата обрання секретарем ради -  26.10.2015 року

раніше обирався секретарем ради -  четвертий  раз обрана

 

 

10. Склад депутатів ради

Всього, (кількість)           

14 чоловік

З них членів партій, в т.ч.

1

 Партія  Олега Ляшка

1

Позапартійні

13

за освітою:

 

вища

7

незакінчена вища

-

середня-спеціальна

7

середня

-

за віком:

 

незакінчена середня

-

до 30 років

3

за родом діяльності:

 

від 30 до 45років

6

працівників промисловості, будівництва, транспорту, в’язку

-

від 45до 60років

5

працівників агропромислового комплексу

-

старше 60 років

 -

працівників житлово-комунального господарства

-

 

 -

працівників охорони здоров’я

-

працівників освіти, культури

-

працівників місцевого самоврядування

1

працівників місцевих держадміністрацій

-

пенсіонерів

3

осіб, що не працюють

4

інших

6

за статтю:

 

жінок

5

чоловіків

9

 

 

 11. Постійні комісії ради

№ з/п

Назва комісії

К-сть депутатів

Прізвище, ім’я по батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1

З питань бюджету  та фінансів , розвитку соціальної сфери села та соціального захисту населення

7

Ткач  Оксана Федорівна

Спеціаліст  Чечельницького РС УДМС  у Вінницькій області

2

З питань агропромислового розвитку , охорони природного навколишнього середовища , раціонального використання земель

6

Поліщук Петро Володимирович

Тимчасово не працюючий

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п

(П.І.Б.)

Посада та місце роботи

1

Стецюк Сергій Петрович

Завідувач Чечельницької ДНК

2

 Дудник Андрій Андрійович

 Пенсіонер, воїн – інтернаціоналіст

3

Діхтяр світлана Миколаївна

Вчитель Чечельницької СЗШ № 1

4

Буренко Сергій Григорович

 Працівник Чечельницьким ЕМ

5

Шахворостов Михайло Вікторович

Директор  ДП « Чечельницьке лісове господарство»

13. Депутатами районної ради,із числа територіальної громади,обрано:      3 депутати

14. Органи самоорганізації населення

Всього органів самоорганізації ___, в них бере участь ___осіб.:

15. Корисні копалини: пісок , глина

16. Структура земельного фонду

з/п

Територія ___________ ради

Га

Оренда

Договори оренди

з _____по____

 

Територія ,всього

утому числі:

3676,5

220,88

29

1

Сільськогосподарські угіддя

3049,52

220,01

20

2

Рілля

2554,51

186,06

16

3

Ліса і інші лісовкриті площі

333,79

0

-

4

Забудовані землі

258,00

0,2437

8

5

Ставки які знаходяться

29,5467

-

-

 

-на території міста

26,0

-

-

 

-за територією міста

3,5467

12,2

-

-

17. Бюджет сільської/селищної/міської ради

                                                      

 

2015р.

(тис. грн.)

2016 р.

(тис. грн.)

Доходи місцевого бюджету всього,

 в т.ч.

587,465

1026,785

Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

 

 

Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

197,250

594,600

Доходи спеціального фонду, в т.ч.

3,160

22,004

                                    бюджет розвитку

 

 

Субвенція

387,055

410,181

Дотація

 

 

Видатки місцевого бюджету, в т.ч.

587,465

1026,785

               поточні

502,465

949,387

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

-

 

               капітальні

57,400

77,398

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

27,600

 

Із загального обсягу видатків на утримання:

587,465

1026,785

         орган місцевого самоврядування

197,250

427,929

         освіта

202,708

326,536

         культура

187,505

193,895

         охорона здоров’я  

-

-

         житлово-комунальне господарство

-

52,000

         інші

-

26,425

 

ПІДПРИЄМСТВА

що розташовані на території ради  

18. Промислові підприємства.

 

01.01.2016р.

Всього,

-

в т.ч.: акціонерні товариства

-

кооперативна власність

-

господарські товариства

-

державна власність

-

 

 

ТзОВ

-

Приватні підприємства

-

 

19. Основні з них, види промислової продукції.

---------

20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 

01.01.2016р.

Всього,

3

в тому числі:

 

акціонерні товариства

-

кооперативна власність

-

державна власність

-

ТзОВ

1

фермерські господарства

2

приватні підприємства

-

 

21. Основні з них, напрямки спеціалізації:

1.ТОВ А/Ф  « Чечель – Біоленд » - товарне виробництво с/г продукції                                                                                                       

2. СФГ « Корінф» - товарне виробництво с/г продукції

3.СФК « Росток» - товарне виробництво с/г продукції

 

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п

Назва

01.01.2016р.

всього

к-сть працюючих

 

-

-

-

 

23. Комунальні підприємства.

№ з/п

Назва

01.01.2016р.

всього

К-сть працюючих

 

-

-

-

 

 

 

 

24. Торгівля

 

01.01.2016р.

Магазинів в т.ч.:

11

            продуктові

11

              промислові

-

  інші

-

   приватні

11

Ринків в т.ч.:

-

           стаціонарні

-

           стихійні

-

           продовольчі

-

           промислові

-

Побутові підприємства

-

 25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності

01.01.2016р.

-

-

26. Послуги зв’язку

 

01.01.2016р.

Кількість телефонізованих населених пунктів

2

Абонентів

434

Радіоточок

-

                            27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства

01.01.2016р.

-

-

                                    28. Охорона здоров’я

 

на 01.01.2016

в них:

працівників

форма власності

кількість закладів

ліжок, відвідувань

Медичні заклади

1

-

3

спільна власність тер. громад , КЗ Чечельник ЦРЛ

в т.ч.

-

-

-

-

- поліклініки

-

-

-

-

- лікарні

-

-

-

-

- центри первинної медико-санітарної допомоги

-

-

-

-

- амбулаторії

-

-

-

-

- диспансери

 

 

 

 

- ФАП

1

-

3

спільна власність тер. громад , КЗ Чечельник ЦРЛ

- аптеки

 

 

 

 

-інші

 

 

 

 

 

29. Освіта

 

на 01.01.2016

кіль-кість

розрахун-кова кіль-кість місць

в них:

форма власності

вчителів, вихователів

учнів, дітей

Вищі навчальні заклади

-

-

-

-

-

Школи

1

220

15

51

комунальна

в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.

-

-

-

-

-

ЗОШ І-ІІ ст.

1

220

15

51

комунальна

ЗОШ І ст.

-

-

-

-

-

Шкіл-інтернатів

-

-

-

-

-

Гімназій (колегіумів)

-

-

-

-

-

Діючих дошкільних закладів

1

20

1

20

комунальна

Приміщень недіючих

-

-

 -

-

- шкільних закладів

-

-

-

-

-

- дошкільних закладів

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 30. Закладів культури

  • Будинкикультури –  1 клуб  
  • Театри–  0
  • Бібліотеки–  1
  • Музеї –  0

31. Спортивні заклади та споруди

відсутні

32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

відсутні

33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції

стосовно їх вирішення

 

1.     Будівництво  та ремонт доріг з твердим покриттям.

2.     Будівництво майстерні школи , розширення.

3.     Реконструкція дитячого садка , розширення , , капітальний ремонт водяного опалення ДНЗ .

4.     Капітальний ремонт приміщення сільської ради .

5.     Завершення освітлення села .

6.     Будівництво та реконструкція водогонів .

 

Коштів сільського бюджету не вистачає на вирішення цих та інших соціально-економічних проблем громади . Для їх вирішення насамперед необхідна державна та спонсорська підтримка .

 

 

         Голова сільської  ради:                                                                                          

          В.В.Демченко  

                                                                                                               

                      

 

 

123